Kategorie

Filtr przeciwpyłowy BIO S 953 P3 R

Kategoria: Filtry i pochłaniacze
Producent: Filter Service

Opis produktu

Kategoria: Filtry przeciwpyłowe
Klasa: P3
NDS: 50 x NDS
Norma: EN 143: 2000/A1:2006
Certyfikat: wydany przez CIOP

PIERWSZE W POLSCE PRZECIWPYŁOWE FILTRY WIELORAZOWE są certyfikowanymi produktami spełniającymi wymagania NAJNOWSZEJ NORMY PN EN 143:2000/A1:2006 nakładającej obowiązek badania filtrów mgłą oleju parafinowego. Wytrzymanie testu zmiennej penetracji w czasie oznacza wysoką jakość produktu. Dodatkowe badania pozwoliły oznakować filtry literą R, co ozancza możliwość wielorazowego użycia produktu. Uzyskany bardzo wysoki komfort pracy użytkownika jest wynikiem zastosowania nowoczesnych włóknin filtracyjnych oraz rozbudowanej powierzchni filtracji.

Zastosowane do produkcji filtrów zmodyfikowane, bioaktywne włókniny filtracyjne pozwalają chronić drogi oddechowe przed zagrożeniami biologicznymi. Sprzęt ten zapewnia efektywne wychwytywanie przez warstwę filtracyjną mikroorganizmów o średnicy powyżej 0,3 µm przy jednoczesnym hamowaniu ich namnażania w czasie. Pozwala to na wydłużenie czasu skutecznej ochrony gwarantowanej przez materiał filtracyjny oraz bezpieczne, wielokrotne stosowanie wyrobów.

Produkowane z nowych materiałów filtry spełniają jednocześnie wymagania dwóch dyrektyw:

89/686/EWG - przeniesionej do prawa krajowego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

98/8/WE (2007/70/WE z dnia 29 listopada 2007 r.) - ustawa o produktach biobójczych z dnia 13 września 2002 roku.

Zastosowanie:
Przeznaczone są do ochrony układu oddechowego - po skompletowaniu z półmaską SECURA 2000 lub Advantage 200 - przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym), aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 50 x NDS. Chronią także przed zagrożeniami biologicznymi o średnicy powyżej 0,3 µm.
Dodatkowe zalety:
Rozbudowana powierzchnia filtracji, wysoki komfort użytkowania