Kategorie

Kaptur ochronny ucieczkowy KO-1

Kategoria: Maski całotwarzowe
Producent: Maskpol

Opis produktu

Kaptur ochronny KO-1 stanowi ochronę głowy, twarzy i dróg oddechowych. Po skompletowaniu z pochłaniaczami, filtropochłaniaczami i filtrami wyposażonymi w łącznik Rd 40x1/7" (EN 148-1) stanowi ochronę przed parami i gazami oraz pyłami i aerozolami. Ochrona obejmuje związki organiczne o temperaturze wrzenia > 65 °C, nieorganiczne za wyjątkiem tlenku węgla, gazy i pary kwaśne oraz amoniak i jego pochodne o ile ich sumaryczne stężenie objętościowe nie przekracza 0,5%, a także pyły, mgły i aerozole gdy stężenie tlenu w powietrzu wynosi minimum 17% obj.


Własności ochronne i użytkowe
Parametry Wartości wg Normy Wartości uzyskana w badaniach
Masa kaptura KO-1 [g] < 1000 < 1000
Opór wdechu [Pa]
- przepływ ciągły 30 dm3/min
- przepływ ciągły 95 dm3/min

< 200
< 50

14
30
Opór wydechu [Pa]
- przepływ 160 dm3/min

< 300

201
Przeciek całkowity (%) < 5 < 5
Kompletowanie kaptura:
- pochłaniacze
- filtropochłaniacze
- filtry

EN-14387
EN-14387, EN-143
EN-143
Wyroby spełniające
wymagania norm